Propozice

Propozice - Rohanské stezky 2021

Termín: sobota 26. června 2021
Místo: Lomnice nad Popelkou, lyžařský areál, V Popelkách 1247
Tratě: 47 km s převýšením 1 270 m a 27 km s převýšením 730 m
Prezentace: sobota 26. 6. 2021 8.00-10.30 hodin
Start závodu: pro obě trasy - 11.00 hodin
Vyhlášení výsledků: 15.30

Přihlášky:
online - zajišťuje https://my.raceresult.com/163235/registration?lang=cz
případně na místě v den závodu za zvýšené startovné

Startovné:
47 km přihlášeno a zaplaceno předem (převodem do 18. 6. 2021) 400 Kč
přihlášení na místě 500 Kč
27 km přihlášeno a zaplaceno předem (převodem do 18. 6. 2021) 300 Kč
přihlášení na místě 400 Kč

Startovné zahrnuje:
účast v závodě = silný zážitek, energetický gel, magnesium, změření času, občerstvení na trati závodu (17. a 38. km), občerstvení v cíli závodu (teplé jídlo + pivo/pito/limo), zdravotní a pořadatelská služba, startovní číslo, mytí kol, lístek do tomboly

Kategorie:
Trasa 47 km - převýšení 1 270 m
DŽ39 - Ženy 19-39 let (1982-2002)
KŽ40+ - Ženy od 40 let (1981 a starší)
DM29 - Muži 19-29 let (1992-2002)
DM39 - Muži 30-39 let (1982-1991)
DM49 - Muži 40-49 let (1972-1981)
DM50+ - Muži od 50 let (1971 a starší)
TEAM – součet časů 3 nejrychlejších závodníků ze stejného teamu

Trasa 27 km - převýšení 730 m
KŽ - Juniorky 15-18 let (2003-2006)
KMJ - Junioři 15-18 let (2003-2006)
KŽ39 - Ženy 19-39 let (1982-2002)
KŽ40+ - Ženy od 40 let (1981 a dříve narozené)
KM39 - Muži 19-39 let (1982-2002)
KM59 - Muži 40-59 let (1962-1981)
KM60+ - Muži od 60 (1961 a dříve narození)

Ceny:
oceněni budou vždy první tři ve vypsaných kategoriích – originální trofeje a věcné ceny od sponzorů závodu

Dětské závody:
Prezentace: v kanceláři závodu od 8.00 hod., nejpozději 30 min. před startem kategorie
Start závodu: hromadné starty od 9.00 hod. dle kategorií
Startovné: pro všechny kategorie 50 Kč, ročníky 2017 a mladší zdarma
Trať závodu: okruh po loukách a lesních cestách

Kategorie:
Žáci, žákyně starší / ročník 2007 - 2008 / 6 000m / start v 9.00 hod.
Žáci, žákyně mladší / ročník 2009 - 2010 / 4 000m / start v 9.00 hod.
Předžáci, předžákyně / ročník 2011 - 2012 / 2 400m / start v 9.35 hod.
Minižáci, minižákyně / ročník 2013 - 2014 / 1 600m / start v 10.00 hod.
Děti / ročník 2015 - 2016 / 500m / start v 10.20 hod.
Děti / ročník 2017 a mladší / 200m / start v 10.30 hod.

Junioři a juniorky ročník 2003-2006 startují na trase 27 km v 11.00 hod., viz propozice hlavního závodu.

Ceny:
Dárek v cíli pro každého účastníka závodu.
Vyhlášení výsledků: v 11.10 hod, oceněni budou vždy první tři chlapci a dívky ve vypsaných kategoriích.
Dětská tombola: po vyhlášení výsledků.
Doprovodný program: jízda zručnosti.

Mytí kol:
zajištěno v lyžařském areálu
Parkování:
parkoviště před lyžařským areálem
Pořadatel:
Město Lomnice nad Popelkou
Kontakt:
poradatel@rohanskestezky.cz, +420 776 251 005
Ubytování:
pořadatel nezajišťuje
lze využít chatek v lyžařském areálu: http://www.lsklomnice.cz/ubytovani, případně služeb Domova mládeže Střední školy Lomnice nad Popelkou

Upozornění

Ochranná plná přilba je povinná po celou dobu závodu. U závodníků mladších 18 let bude nutný souhlas (podpis při prezentaci) jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce. Závod se jede dle rozpisu a soutěžního řádu pro závody horských kol. Pro starty všech kategorií platí pro závodníky: řazení na start „odzadu“. Prosíme všechny, aby se chovali tak, jak se v přírodě sluší – nenechávejte po sobě ŽÁDNÉ ODPADKY. Co si s sebou povezete, zkuste také dovézt do cíle (popř. na občerstvovačku). Závod se jede za plného silničního provozu a každý závodník se ho zúčastňuje na vlastní nebezpečí, každý závodník také nese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob. Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, Policie ČR a respektovat je. Pořadatel se zavazuje, že bude chránit Vaše osobní údaje, neposkytne je třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy pro potřeby pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu v případě nepředvídaných událostí. Pro účast v závodě není nutná licence ČSC. Závodníci před startem stvrzují svým podpisem nebo potvrzením přihlášky, že tyto body berou na vědomí.